Wyjaśnienia

Wyjaśnienia

Informacja w zakresie udzielania wyjaśnień, o których mowa w art. 13 pkt 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

Informacja w zakresie udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych, o których mowa w art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych dostępna jest [...]

Wyjaśnienia RIO w Łodzi (w trybie art. 13 ustawy o rio)

Wyjaśnienia RIO w Łodzi (w trybie art. 13 ustawy o rio) Informacja w zakresie udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych, o których mowa w art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 [...]

metryczka