Działalność informacyjno-analityczna

Działalność informacyjno-analityczna

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne [...]

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Dz.U.2016.1764 2018-01-01                     zm.          [...]

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Łodzi

[ wyciąg z regulaminu organizacyjnego RIO w Łodzi ]§ 1071. Izba zapewnia realizację uprawnienia obywateli do dostępu do informacji publicznej związanej z działalnością Izby na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o [...]

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Formularz wniosku w postaci pliku DOC i PDF można pobrać tutaj: Wniosek (plik .doc - rozmiar: 28.0KB) Wniosek (plik .pdf - rozmiar: 85.5KB) lub w sekretariacie Izby w Łodzi lub w jej zespołach zamiejscowych w Piotrkowie [...]

metryczka