Art. 83. ustawy o finansach publicznych

Art. 83. ustawy o finansach publicznych
(…)
2. W przypadku ubiegania się przez jednostkę samorządu terytorialnego o udzielenie kredytu lub pożyczki, a także w przypadku zamiaru emisji przez jednostkę samorządu terytorialnego papierów wartościowych, organ wykonawczy tej jednostki jest obowiązany uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki lub wykupu papierów wartościowych.
(…)

metryczka


Opublikował: Sławomir Domagała (14 lipca 2003, 11:08:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 867