Zamówienia publiczne prowadzone do końca 2015 roku

Zamówienia publiczne prowadzone do końca 2015 roku

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do siedziby RIO w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie z dnia 22 października 2015 roku Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do siedziby RIO w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy [...]

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwerów i pakietu oprogramowania do siedziby RIO w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie z dnia 22 października 2015 roku Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwerów i pakietu oprogramowania do siedziby RIO w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie [...]

Ogłoszenie na wykonanie robót budowlanych przy ul. Ogrodowej 28d w Łodzi w nowej siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Ogłoszenie z dnia 16 czerwca 2015 roku na wykonanie robót budowlanych przy ul. Ogrodowej 28d w Łodzi w nowej siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy [...]

Ogłoszenie na wykonanie robót budowlanych przy ul. Ogrodowej 28d w Łodzi w nowej siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Ogłoszenie z dnia 29 maja 2015 roku na wykonanie robót budowlanych przy ul. Ogrodowej 28d w Łodzi w nowej siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy [...]

Ogłoszenie na wykonanie robót budowlanych przy ul. Ogrodowej 28d w Łodzi w nowej siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Ogłoszenie z dnia 7 października 2014 roku na wykonanie robót budowlanych przy ul. Ogrodowej 28d w Łodzi w nowej siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 [...]

Ogłoszenie na wykonanie robót budowlanych przy ul. Ogrodowej 28d w Łodzi w nowej siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Ogłoszenie z dnia 9 września 2014 roku na wykonanie robót budowlanych przy ul. Ogrodowej 28d w Łodzi w nowej siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie prac projektowo - kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 26 maja 2014 roku na wykonanie prac projektowo - kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul Ogrodowa 28 d w Łodzi na potrzeby Regionalnej Izby Obrachunkowej w [...]

Ogłoszenie o przetargu publicznym o sprzedaży samochodu

Ogłoszenie o przetargu publicznym >>> [...]

Ogłoszenie o przetargu publicznym

Ogłoszenie o przetargu publicznym » [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu sedan » [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu sedan dla RIO w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu sedan » Specyfikacja istotnych warunków zamówienia » Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia » [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę sprzętu komputerowego" » [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego » Specyfikacja istotnych warunków zamówienia » Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zmiany » Oświadczenie - art. 22. ust. 1 ustawy z dnia [...]

metryczka