Skargi i wnioski

Sposób przyjmowania skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz rozporządzenia RM z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

Skargi i wnioski można składać:
- na piśmie na adres izby

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
ul. Ogrodowa 28d
91-065 Łódź

 Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi osobiście przyjmuje interesantów w zakresie skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 11:30-13:30 Upoważniony przez Prezesa Izby pracownik przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godz. 16.00-17.00 w Sekretariacie Izby. Koordynatorzy Zespołów Zamiejscowych i Naczelnicy Wydziałów przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.

metryczka


Wytworzył: Monika Firlit (3 lutego 2016)
Opublikował: Martyna Kmita (3 lutego 2016, 13:12:19)

Ostatnia zmiana: Sławomir Domagała (31 marca 2021, 17:10:30)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3594