Protokoły kontroli z 2004 roku

Protokoły kontroli z 2004 roku

Gm. Rzgów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Sędziejowice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Paradyż - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

P. Rawski - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHPełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Bolimów - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Białaczów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest [...]

Gm. Dobryszyce - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

DPS Bełchatów - kontrola problemowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Warsztaty Szkolne przy ZS-CEZiU w Rawie Maz.- kontrola problemowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Rogów - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ WYKONANIE ZALECEŃ POKONTROLNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. i M. Pajęczno - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Bełchatów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Miasto Łódź - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Siemkowice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Sadkowice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Kiełczygłów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. i Gm. Łask - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Ozorków - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Przedbórz - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Tomaszów Mazowiecki - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Poświętne - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. Ozorków - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Góra Św. Małgorzaty - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Skierniewice - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ DORAŹNEJ I SPRAWDZAJĄCEJ REALIZACJĘ WNIOSKÓW POKONTROLNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. Piotrków Trybunalski - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

Protokół z doraźnej kontroli w zakresie udzielania zamówień publicznych i wydatków osobowych Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Skomlin - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ ORAZ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ WYKONANIE WNIOSKÓW POKONTROLNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. Łódź - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Kodrąb - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Lututów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Buczek - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Cielądz - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

P. Pabianicki - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. Łęczyca - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Krośniewice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Brzeziny - kontrola sprawdzająca, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ WYKONANIE ZALECEŃ POKONTROLNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Nowa Brzeźnica - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. Łęczyca - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Nieborów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Kobiele Wielkie - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Czarnożyły - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Kluki - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Lubochnia - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Konopnica - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Osjaków - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Klonowa - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Protokół kontroli doraźnej w Szpitalu Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim (kontrola zakończona w 2004 roku)

PROTOKÓŁ DORAŹNEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W SZPITALU REJONOWYM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Głuchów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Łyszkowice - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKOŁ Z KONTROLI DORAZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŁYSZKOWICEPełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Grabica - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Andrespol - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Brójce - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Moszczenica - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. i Gm. Poddębice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Wodzierady - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. Skierniewice - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEMI POBIERANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY TARGOWEJ W MIEŚCIE SKIERNIEWICE Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Godzianów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Mniszków - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

P. Zgierski - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

P. Poddębice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Wróblew - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Dobroń - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

P. Zduńskowolski - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Jeżów - kontrola sprawdzająca, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ WYKONANIE ZALECEŃ POKONTROLNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. Brzeziny - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2004r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ ORAZ DORAŹNEJ W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHPełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

metryczka