Przetargi unieważnione z 2019 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (5)  |  Przetargi unieważnione (2)
Przetargi z roku 2019  |  Przetargi z roku 2018

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Roboty budowlane

zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Br-2100-6-1/2019
wartość: -
termin składania ofert: 25 czerwca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)