Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

dostawę i montaż mebli

zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Br – 2100-6-1/Ł/2020
wartość: -
termin składania ofert: 2 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)