Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Unieważnione  >  2019

Ogłoszenia o naborze do pracy unieważnione z 2019 roku

Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (3)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (3)
Ogłoszenia o naborze z roku 2020  |  Ogłoszenia o naborze z roku 2019


Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 2 (z 2)przyczyna unieważnienia: nie wpłynęła żadna oferta

stanowisko:

od referenta do informatyka ( w zależności od posiadanego stażu pracy)

miejsce pracy: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
termin składania dokumentów: 29 lipca 2019  16:00

przyczyna unieważnienia: Nie wybrano żadnego kandydata

stanowisko:

od młodszego inspektora kontroli do starszego inspektora kontroli ( w zależności od posiadanego stażu pracy)

miejsce pracy: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach
termin składania dokumentów: 22 maja 2019  16:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 2 (z 2)