Mapa Biuletynu

 Informacje podstawowe
  · Dane kontaktowe
  · Status prawny
  · Organizacja
  · Zasięg terytorialny
  · Przedmiot działania i kompetencje
  · Organy Izby
  · Struktura własnościowa i majątek
  · · Struktura własnościowa i majątek
  · Sprawozdania finansowe
 Zasady funkcjonowania Izby
  · Skargi i wnioski
  · Rejestry, ewidencje i archiwa
 Działalność RIO
  · Działalność szkoleniowa
  · Działalność nadzorcza
  · Działalność opiniodawcza
  · Działalność kontrolna
  · · Wyniki kontroli
  · · · Wyniki kontroli z 2020 roku
  · · · Wyniki kontroli z 2019 roku
  · · · Wyniki kontroli z 2018 roku
  · · · Wyniki kontroli z 2017 roku
  · · · Wyniki kontroli z 2016 roku
  · · · Wyniki kontroli z 2015 roku
  · · · Wyniki kontroli z 2014 roku
  · · · Wyniki kontroli z 2013 roku
  · · · Wyniki kontroli z 2012 roku
  · · · Wyniki kontroli z 2011 roku
  · · · Wyniki kontroli z 2010 roku
  · · · Wyniki kontroli z 2009 roku
  · · · Wyniki kontroli z 2008 roku
  · · · Wyniki kontroli z 2007 roku
  · · · Wyniki kontroli z 2006 roku
  · · · Wyniki kontroli z 2005 roku
  · · · Wyniki kontroli z 2004 roku
  · · · Wyniki kontroli z 2003 roku
  · · · Wyniki kontroli z 2002 roku
  · · Protokoły kontroli
  · · · Protokoły kontroli z 2020 roku
  · · · Protokoły kontroli z 2019 roku
  · · · Protokoły kontroli z 2018 roku
  · · · Protokoły kontroli z 2017 roku
  · · · Protokoły kontroli z 2016 roku
  · · · Protokoły kontroli z 2015 roku
  · · · Protokoły kontroli z 2014 roku
  · · · Protokoły kontroli z 2013 roku
  · · · Protokoły kontroli z 2012 roku
  · · · Protokoły kontroli z 2011 roku
  · · · Protokoły kontroli z 2010 roku
  · · · Protokoły kontroli z 2009 roku
  · · · Protokoły kontroli z 2008 roku
  · · · Protokoły kontroli z 2007 roku
  · · · Protokoły kontroli z 2006 roku
  · · · Protokoły kontroli z 2005 roku
  · · · Protokoły kontroli z 2004 roku
  · · Sprawozdania roczne
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · · 2005
  · · · 2004
  · · · 2003
  · · · 2002
  · Działalność informacyjno-analityczna
  · Sprawozdania JST
 Uchwały Kolegium
 Wyjaśnienia
  · Wyjaśnienia RIO Łódź (art.13)
  · Formularz wniosku
 Dostęp do informacji publicznej
  · Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  · Ustawa o dostępie do informacji publicznej
  · Zasady udostępniania informacji publicznej
  · Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej
 Zamówienia publiczne
  · Plan zamówień publicznych
  · Zamówienia publiczne
  · Zamówienia publiczne prowadzone do końca 2015 roku
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  · Ogłoszenia
  · Konkursy
 Inne organy działające przy Izbie
  · Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
  · Komisja Orzekająca ws. o nar. d.fp.
 Ochrona Danych Osobowych
 Kontrole w urzędzie
 Kontrola zarządcza
 Ramowy plan pracy
 Raporty o stanie gospodarki finansowej JST
 Sprawozdania z działalności Izby
 Elektroniczna skrzynka podawcza